Intervat: een handig controlemiddel

maandag, 25 september, 2017 - 10:42

 

Om een correcte factuur op te stellen met correcte toepassing van de BTW, moet een onderneming (o.a. bouwondernemingen, aannemers, landbouwers,...) soms verifiëren of hun klant een in België gevestigde BTW-plichtige is die gehouden tot het indienen van een periodieke BTW-aangifte. Dit nagaan is niet altijd eenvoudig. Om dit te vergemakkelijken heeft de Federale Overheidsdienst Financien een tool ontwikkelt om deze informatie in enkele seconden te bekomen.

Deze tool is terug te vinden onder de applicatie InterVAT via volgende link:https://eservices.minfin.fgov.be/intervat/extra/index.do. Als u inlogt met uw elektronische identiteitskaart en doorklikt op de functie btw regimes in de linker kolom komt u tot het scherm waar u het btw-nummer kunt ingegeven. (Meer informatie vindt u in dit document van FOD Financiën:  https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/165-regimes-btw.pdf)

In een oogopslag weet u of het opgegeven btw-nummer actief is, of dit overeenstemt met de onderneming, vanaf welke datum de onderneming onderworpen is aan de btw en aan welk btw-regime de onderneming onderworpen is, zoals bijvoorbeeld een maand of kwartaal aangever. Dit is vooral van belang als een onderneming geniet van een vrijstellingsregeling zoals de vrijstelling kleine ondernemingen, de bijzondere landbouwregeling, …

Door gebruik te maken van deze tool kunt u een correcte factuur opstellen met de juiste btw-vermeldingen.

Voor meer informatie hieromtrent neemt u gerust contact op met uw accountant of dossierbeheerder.